SMARTUP is HIRING

SMARTUP is HIRING

Η SMARTUP αναζητάει για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη Mobile Developer

Περιγραφή ρόλου: Ως μέλος μιας σύγχρονης και δυναμικής ομάδας, ο Mobile Developer συμμετέχει στη δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές.

Βασικές αρμοδιότητες:

-Συνεργασία με UI/UX designer, μετατροπή mockups σε λειτουργικό UI

-Δημιουργία reusable UI widgets

-Δημιουργία και συντήρηση υπάρχοντος κώδικα εφαρμογών Flutter

 

Επιθυμητά προσόντα:

-Γνώση ή εμπειρία ενός reactive framework  όπως π.χ. React

Θα εκτιμηθούν: -Εμπειρία σε GIT

-Εμπειρία χρήσης REST APIs ή Firebase από το Front End.

 

*Βιογραφικά στο: hr@smartupweb.com

No Comments

Post A Comment